Harmaahomeen torjunta: Prestop Mixin käyttäjiltä vaaditaan jatkossa tutkinto – aineen lisääminen pesiin kannattaa sopia viljelijän tehtäväksi

25.3.2015

Marjanviljelijän kanssa kannattaa sopia, että viljelijä huolehtii kasvinsuojeluaine Prestop Mixin lisäyksen pesiin. Kuva: Anne Mönkkönen
Marjanviljelijän kanssa kannattaa sopia, että viljelijä huolehtii kasvinsuojeluaine Prestop Mixin lisäyksen pesiin. Kuva: Anne Mönkkönen

Uusi kasvinsuojeluainelaki velvoittaa myös harmaahomeen torjuntaan käytettävän Prestop Mixin käyttäjiä suorittamaan kasvinsuojeluainetutkinnon. Velvoite koskee henkilöä, joka lisää ainetta mehiläispesiin. Jos tarhaaja ei itse lisää tai osta ainetta, hänellä ei myöskään ole tutkintovelvoitetta. Jatkossa pölytyspalvelussa kannattaa sopia, että viljelijä huolehtii torjunta-aineen käsittelystä.

Tulevaisuudessa kaikkien ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden kayttävien tai aineita ostavien henkilöiden tulee suorittaa kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa. Määräys koskee myös mehiläisten levittämää harmaahomeen torjunta-ainetta, Prestop Mixiä.

Mehiläistarhaajien tulee suorittaa tutkinto vain jos he lisäävät itse Prestop Mixiä pesiin tai ostavat sitä. Sen sijaan, jos viljelijä lisää sitä mehiläistarhaajien omistamiin pesiin, viljelijän tulee suorittaa tutkinto.

Yleinen ja toimiva käytäntö on, että viljelijä huolehtii itse kasvinsuojeluaineen lisäyksestä ja tarhaaja on vastuussa mehiläisten hoidosta.

Sopikaa käytännöistä etukäteen

Pölytyspalvelusopimukseen kannattaa jatkossa kirjata, että kasvinsuojeaineet ja niiden hankinta ovat viljelijän vastuulla. Viljelijät ovat monen muunkin kasvinsuojeluaineen kohdalla velvoitettuja tutkinnon suorittamiseen.

Mikäli tarhaaja ostaa tai käyttää esim. omissa viljelyksissään Prestop Mixiä tai muita ammattikäyttöisiä kasvinsuojeluaineita, tulee myös hänen suorittaa tutkinto.

Kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto tulee suorittaa 26.11.2015 mennessä ja se tulee uusia viiden vuoden välein. Tutkintoa varten voi käydä halutessaan koulutuksen. Tutkinnon avulla halutaan parantaa aineiden turvallisuutta ja vähentää käytön haittoja ihmisille ja ympäristölle.

Lisätietoa kasvinsuojeluainelaista ja tutkinnosta: www.tukes.fi/kstutkinto

 

Lisätietoa pölytyspalvelusta:

Tuula Lehtonen

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry

tiedottaja, tutkimuskoordinaattori

tuula.lehtonen@hunaja.net

040 506 3202

www.mehiläishoitajat.fi

www.polytys.fi