Sukupuutto uhkaa yhdeksää prosenttia Euroopan villimehiläisistä

20.3.2015

Suomessa on tavattu noin 190 erakkomehiläislajia.
Suomessa on tavattu noin 190 erakkomehiläislajia.

Sukupuutto uhkaa 9,2 prosenttia Euroopan villimehiläisistä, arvioi kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. IUCN:n tuoreen tutkimuksen mukaan villipölyttäjien elämä on vaarantunut mm. maatalouden muutosten ja ilmastomuutoksen vuoksi.

IUCN:n mukaan villimehiläisten tilanteen kartoittamista hankaloittaa myös tiedon vähyys. Peräti 56,7 prosentista villimehiläislajeista on niin vähän tietoa, että lajien uhanalaisuutta ei voida arvioida. Villimehiläislajeja on Euroopassa 1 965.

Toisilla villipölyttäjillä menee vielä huonommin, sillä joka neljättä kimalaislajia uhkaa sukupuutto.

Muuttunut maatalous vähentää luonnon monimuotoisuutta

Tutkijoiden mukaan villipölyttäjien elinolosuhteita heikentävät mm. maataloudessa tapahtuneet muutokset sekä ilmastonmuutos. Esimerkiksi tuorerehun kasvanut käyttö on vähentänyt heinänviljelyä. Tämä on muuttanut kasvilajistoa villipölyttäjien kannalta huonommaksi: enää ei ole yhtä paljon erilaisia kasveja, jotka tarjoaisivat pölyttäjille ravintoa läpi kasvukauden. Myös kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kaupungistuminen tuottavat ongelmia.

Maatalouden ohella ilmastonmuutos on pölyttäjille iso riskitekijä. Esimerkiksi rankkasateet, tulvat ja kohonneet lämpötilat vähentävät erityisesti kimalaisten elinmahdollisuuksia.

IUCN:n mukaan tarvitaan lisäselvityksiä siitä, miten eri tekijät vaikuttavat villipölyttäjiin. Lisäksi tarvitaan monipuolisia päätöksiä ja tekoja, joilla parannetaan villipölyttäjien elinmahdollisuuksia.

”Kiinnostus on kohdistunut viime aikoina erityisesti tarhamehiläiseen. On kuitenkin muistettava, että villipölyttäjät ovat tärkeitä esimerkiksi lukuisille luonnonkasveille ”, sanoo  projektikoordinaattori Simon Potts.

Tue pölyttäjiä kasvivalinnoilla ja pölyttäjäpesiä

Suomessa villipölyttäjien rooli on tärkeä esimerkiksi metsämarjojen sadontuotannossa. Lisätietoja pölytyksestä ja pölytyksen merkitystä on Mehiläishoitajain Liiton ylläpitämällä Polytys.fi -sivustolla.

Sivuilta saa tietoa myös esimerkiksi pölyttäjille hyödyllisistä puutarhan ja luonnon kasveista sekä vinkkejä siihen, miten jokainen voi tukea pölyttäjien elämää. Villipölyttäjille voi esimerkiksi rakentaa pesäpaikkoja.

 

Lisätietoja

IUCN:n tiedote