Uusi EKM-asetus: EKM-näyte ei enää ilmainen

17.3.2015

Jos epäillään piilevää EKM-tartuntaa, niin näytettä varten otetaan pieni määrä hunajaa näytepurkkiin.
Jos epäillään piilevää EKM-tartuntaa, niin näytettä varten otetaan pieni määrä hunajaa näytepurkkiin.

Uusi esikotelomätäasetus astui voimaan 16. maaliskuuta. Uuden asetuksen sääntely vastaa sisällöllisesti pääosin vanhaa säännöstä.

Konkreettinen muutos tarhaajien kannalta on se, että EKM-näytteen tutkituttaminen on nyt maksullista. Omavalvontanäytteen tutkiminen maksaa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hinnaston mukaisesti 5 euroa/näyte, ja pienin laskutettava summa on 25 euroa. Hintaan lisätään alv 24 %.

Esikotelomädän leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi tehtävät toimet vastaavat monilta osin aiempaa käytäntöä. Säätely on kuitenkin yleisemmällä tasolla ja jättää mahdollisuuden tilannekohtaiseen harkintaan ja Elintarviketurvallisuusviraston asetuksen toimeenpanosta antamaan ohjeistukseen.

Esikotelomätää epäiltäessä tai todettaessa tarhalle asetetaan tartunnan leviämistä ehkäisevä rajoituspäätös, joka puretaan, kun esikotelomätätautia ei enää epäillä tai tauti on hävitetty pitopaikasta. Taudin hävittämistoimista vastaa tarhaaja kuten tähänkin asti. Taudin hävittämistoimista on otettava omavalvontanäytteitä, joiden kustannuksista vastaa tarhaaja.

Asetuksen pääasiallinen uudistustarve oli vuoden 2014 alussa voimaan tullut uusi kansallinen eläintautilaki, jonka asetusantovaltuudet poikkeavat vanhasta eläintautilaista. Eläintautilaissa on eläintautien vastustamista koskeva perussäätely ja tautien luokitus.
Muihin EU-jäsenvaltioihin siirrettäviksi aiottuja mehiläisiä koskevista vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1035/2013. Ne säilyvät ennallaan, kuitenkin niin, että vientitarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 60 vuorokauden kuluttua taudin hävittämistoimenpiteistä aiemman 30 vuorokauden sijasta.


Mehiläisten esikotelomätätautia aiheuttaa Paenibacillus larvae -bakteeri, joka ei tartu ihmiseen. Tauti tappaa vain mehiläisten toukkia, ja voimakas tartunta johtaa usein mehiläisyhdyskunnan kuolemaan. Suomessa todetaan vuosittain lukuisia esikotelomätätapauksia ja tautia esiintyy lähes koko maassa.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja:

Evira:
Tietoa esikotelomädästä

Mehiläistautien näytteenotto-ohjeet

 

SML:n esikotelomätää käsittelevä nettitietopaketti

 

Liitteet