Hyödynnä pölytyspalvelua markkinoidessa: viljelijöille tulevaisuudessa korvausta mehiläisten tekemästä harmaahomeen torjunnasta

10.2.2015

Tarhaajien tulee markkinoida pölytyspalvelua, jotta viljelijät osaavat hyödyntää sen.
Tarhaajien tulee markkinoida pölytyspalvelua, jotta viljelijät osaavat hyödyntää sen.

Uusi ympäristökorvausjärjestelmä lupaa viljelijälle korvausta mehiläisten tekemästä harmaahomeen torjunnasta, jos viljelijällä on kirjallinen todistus pölytyspalvelusta tai omia mehiläisiä. Järjestelmä tuo kaupalliselle pölytyspalvelulle hyvän mahdollisuuden, joka tarhaajan kannattaa hyödyntää pölytyspalvelua markkinoidessa.

Jatkossa viljelijät voivat saada mehiläisten tekemästä pölytyspalvelusta ympäristökorvausta, jos he voivat todistaa, että heillä on käytössä Prestop Mix –torjunta-ainetta ja pölyttäviä mehiläispesiä. "Korvaus on 500 euroa vuodessa hehtaaria kohden ja mehiläispesiä on oltava vähintään 2 per hehtaari. Lisäksi viljelijältä edellytetään sitoutumista", kertoo ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriöstä lähes valmiista kansallisesta asetuksesta.

Korvaus on mehiläistarhaajalle loistava peruste pölytyspalvelun myymiseen, koska viljelijä saa nyt pölytystä varten taloudellista tukea. Jatkossa tarhaajien kannattaa aina tehdä pölytyspalvelusta kirjallinen sopimus ja pyytää sopiva korvaus pölytyksestä.

Tee markkinointi nyt!

Viljelijän on sitouduttava ohjelmaan jo kevään tukihaussa, joten juuri nyt on oikea aika markkinoida pölytyspalvelua.

”Tarhaajien kannattaa ehdottomasti hyödyntää tämä. Viljelijällä on oltava paperi pölytyksestä ja mehiläispesistä. Toivottavasti myös viljelijät hyödyntävät tämän korvauksen”, Reskola sanoo.

Tällä hetkellä korvausta saa mansikan ja vadelman harmaahomeen torjunnasta. Jos Evira ja Tukes hyväksyvät tulevaisuudessa uusia pölyttäjälevitteisiä aineita, korvaus koskee myös niitä.

Komissio hyväksyi ympäristökorvausjärjestelmän joulukuussa osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Kansallisten asetusten valmistelu on nyt loppusuoralla.

Lisätietoa: https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

Lisätietoa pölytyspalvelusta:

Tuula Lehtonen, tiedottaja ja tutkimuskoordinaattori, SML ry,

tuula.lehtonen@hunaja.net

040 506 3202