68 vuoden yläikäraja poistuu mehiläishoidon pesäkohtaisen tuen vaatimuksista

15.1.2015

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen yläikäraja poistuu käytöstä tästä vuodesta alkaen. Lakia maa- ja puutarhatalouden kansallisesta tuesta (1559/2001) muutettiin, jolloin hakijan 68 vuoden yläikäraja poistuu kaikista kansallisista tuista.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saajien on täytynyt olla 18-68- vuotiaita. Ikärajoja nuoremmat tai vanhemmat eivät voineet saada tukea. Alaikäraja pysyy jatkossakin muuttumattomana.

Mehiläistalouden pesäkohtaista tukea voi hakea yli 15 pesän tarhaajat. Hakuaika alkaa toukokuussa, ja SML tiedottaa hausta lisää, kun se on ajankohtaista.