Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

12.12.2014

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut jälleen poikkeusluvan käyttää neonikotinoideja sisältäviä peittausaineita ensi vuoden kasvinsuojelussa. SML:n ehto poikkeusluvalle oli, ettei kylvöä tehdä pneumaattisilla eli kovalla paineella kylvävillä koneilla, jolloin peittauspölyn leviämisriski on suuri.

Tukes hyväksyi poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen keväällä 2015. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina.

Avena Nordic Grain Oy haki Tukesilta poikkeuslupaa kahdelle neonikotinoideja sisältävälle valmisteelle. Poikkeuslupa myönnettiin siementen peittaukseen keväälle 2015.

Tukesin poikkeusluvan perusteena on, ettei kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Suomen Mehiläishoitajain Liiton ehto poikkeusluvalle oli, että kylvöön ei saa käyttää pneumaattisia kylvökoneita. Niissä siemen kylvetään suurella ilmanpaineella, jolloin riski peittausaineen leviämiseen kasvaa.

EU:n jäsenmaat saavat myöntää valmisteiden käyttöön hätälupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos torjunta ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla.

Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, koska tehoaineiden epäillään aiheuttavan mehiläiskuolemia.

Lisätietoja: Tukes