Hunajapakkauksille riittää tarkistuspunninta varmennetulla vaa'alla

4.12.2014

Hunajaa tai muita elintarvikkeita pakkaavalla on oltava käytössään virallisesti varmennettu vaaka. Nyt Tukesilta saatujen ohjeiden mukaan riittää, jos hunajapakkaukset tarkistuspunnitaan yhteiskäytössä olevalla vaa'alla. Jokainen tuottaja ei siis tarvitse omaa vaakaa.

Yhteisvaa’an käytössä on eri mahdollisuuksia, kuten:

1) vaaka pidetään jossakin tietyssä paikassa, ja tuottajat käyvät tarkituspunnitsemassa pakkaamansa tuotteet ja pitävät kirjaa tarkistuspunnituksista.

2) vaaka kiertää eri toimijoilla tarpeen mukaan. Vaa’an käytöstä pidetään kirjaa eli merkitään päivämäärät ja se, kenellä vaaka kulloinkin on ollut.

Yhteisvaaka voi olla käytössä esimerkiksi mehiläishoitajien paikallisyhdistyksellä. Vaa’an ei tietenkään tarvitse olla pelkästään hunajan punnitukseen, vaan yhteistyötä voi tehdä myös muiden tuottajien kanssa.

Tarkistuspunninta tarkoittaa sitä, että uottaja ottaa tuotantoerästä näytteitä, joiden paino tarkastetaan. Näytteenoton on oltava tuotannon kannalta riittävän laajaa, ja näytteiden tulokset kirjataa ylös esimerkiksi punnitusvihkoon.

Tukes ja aluehallintovirastot toteuttivat viime kesänä tila- ja kausimyyjiin kohdistuneen valvontaprojektin. Tarkastetuista 560 toimijasta 37 prosentilla oli säädösten vastainen vaaka. Tarkastuksen kohteeksi päätyi seitsemän hunajantuottajaa, joista yhdenkään vaaka ei täyttänyt vaatimuksia.

Yhteisvaakaan liittyvistä mahdollisuuksista kertoi Tukesin turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa. SML on toivonut Tukesilta ohjeistusta yhteisvaa'an käyttöön.

Lisätietoja

Tukesin tiedote: Mittausvalvonta: Puolet vaaoista määräysten mukaisia (21.11.2014)

Tukesin Mittauslaitteet-sivut.