Mehiläiskasvien viljelyllä voi saada hyvän tulon

20.4.2012

Mesi- ja siitepölykasvien viljely mehiläisiä varten voi tuottaa sekä hyvän tulon että iloa mehiläisille. Pelkästään meteen ja siitepölyyn viljelyssä ei tarvitse nojata, vaan kannattaa valita kasveja, joista saa myytävää satoa.

Osa nykyviljelijän tuotoista tulee EU:n ja kansallisista viljelijätuista. Näiden tukien taso kannattaa huomioida viljelysuunnitelmissa. Esimerkiksi pienet tai heikkotuottoiset peltolohkot voi olla perusteltua jättää ns. luonnonhoitopelloiksi tai viherkesannoiksi.

Luonnonhoitopeltoja ovat monivuotiset nurmipellot ja monimuotoisuuspellot. Ne jaetaan riista- ja maisemapeltoihin sekä niittykasveilla kylvettyihin peltoihin.

Tukijärjestelmien säännöt ovat yksityiskohtaisia ja tarkkoja. Niitä pitää siis noudattaa huolella, jotta ei joudu menetä tukia tai joudu maksamaan niitä takaisin.

Tukien saannin ehtona on yleensä sadon korjaaminen. Ns. luonnonhoitopelloilla sadonkorjuuvelvoitetta ei kuitenkaan ole.

Myös hunajan tuotantoa varten kylvetty kasvusto, esimerkiksi hunajakukka tai apila, voi saada tuet mehiläisen keräämän sadon perusteella. Tämä kuitenkin edellyttää elinkeinomielessä tapahtuvaa hunajan tuotantoa maatilalla.

Tukiehdot ovat säilyneet viime vuosina pääosin entisellään. Tuet ja ehdot uusitaan perusteellisemmin ennen vuoden 2014 kylvöjä.

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea voidaan maksaa peltolohkolle, jolla kasvaa hunajantuotantoon käytettäviä tai siihen soveltuvia kasveja, esimerkiksi hunajakukkaa tai puna-apilaa. Viljelijän on tarvittaessa osoitettava, että kyseistä peltoalaa käytetään hänen maatilallaan harjoittamaan hunajantuotantoon.

Tutustu Maaseutuviraston ohjeisiin ja oppaisiin. Muista jättää tukihakemukset ennen huhtikuun loppua.