Uusi pölytyssopas nyt netissä

30.3.2012

Tietoa pölytyksen vaikutuksista eri kasvien, marjojen ja hedelmien satoon sekä pölytyspalveluista saa nyt uudesta pölytysesitteestä (PDF).

Opas perustuu Tuula Lehtosen SML:n toimeksiannosta tekemään pro gradu -työhön "Mehiläispölytyksen taloudellinen arvo suomalaisten viljelykasvien ja luonnonmarjojen sadontuotannossa".

Tutkimuksessa esitettiin, miten paljon kaupallisen pölytyspalvelun käyttämisestä olisi hyötyä ammattiviljelyssä. Mehiläispölytys lisää merkittävästi monien viljelykasvien sadon määrää ja laatua.

Esite on toimitettu liiton jäsenille Mehiläinen 2/2012 -lehden liitteenä.