Evira: Hunajan terveysvaikutuksista kertominen on markkinoinnissa kiellettyä

29.7.2014

Hunajan myyjä ei saa kertoa hunajan terveysvaikutuksista, koska hunajalle ei ole yhtään virallista hyväksyttyä terveysväitettä.  Näin Evira tulkitsee elintarvikelainsäädäntöä.

Jos elintarvikkeiden terveysvaikutuksista halutaan kertoa myynninedistämisessä, niin niiden taustalla oleva tieteellinen näyttö pitää hyväksyttää EU:ssa. Tällaisia virallisia ravitsemus- ja terveysväitteitä hunajalle ei ole yhtään, eikä niitä todennäköisesti yleisellä tasolla ole tulossakaan.

Kaupallista viestintää on Eviran linjauksen mukaan kaikki hunajantuottajan viestintä, jota hän tekee tuotteiden menekinedistämistyössään elintarvikealan toimijana. Tätä on siis esimerkiksi messuilla, nettisivuilla tai Facebookissa tuotteesta suullisesti tai kirjallisesti esitettävä materiaali tiettyyn tuotteeseen liittyen.

Sama lainsäädäntö ja tulkinnat koskevat kaikkia muitakin elintarvikkeita, kuten esimerkiksi marjoja.

Tutkimuksistakaan ei voi kertoa suoraan

Jos kuluttaja kysäisee esimerkiksi markkinoilla hunajan yskän lievittämiseen liittyvistä tutkimuksista, niin hunajan myyjä voi sanoa, että tutkimuksia on olemassa. Mutta omassa roolissaan myyjä ei voi kertoa tutkimuksista tarkemmin, koska hunajalle ei ole virallisia, hyväksyttyjä terveysväitteitä.

Samoin hunajantuottaja voi laittaa nettisivuilleen, ettei hän lainsäädännön puitteissa voi kertoa hunajan terveellisyyteen liittyvistä tutkimuksista. Tuottaja voi silti linkittää esimerkiksi SML:n ylläpitämälle Hunaja.net-sivuille, kunhan ei linkitä suoraan hunajan terveysaiheisiin liittyvään sivuston alaosioon.

Vuodelta 1941 peräisin oleva elintarvikelainsäädäntö kieltää lääkkeellisten väitteiden käyttämisen elintarvikkeiden markkinoinnissa. Vuonna 2006 tuli voimaan asetus elintarvikkeista esitettävistä ravitsemus- ja terveysväitteistä.

Lääkäri saa suositella hunajaa yskään

Ei-kaupallisessa viestinnässä hunajasta voidaan kertoa myös terveysnäkökulmia. Näin ollen lehtijuttu tai lääkäri voi suositella hunajaa esimerkiksi yskään tai pienten haavojen hoitoon. Hunajantuottajat eivät kuitenkaan voi hyödyntää näiden tahojen kommentteja omassa markkinoinnissaan.

Jos viranomainen havaitsee hunajantuottajan markkinoinnissa lainvastaista toimintaa, niin ensimmäinen seuraus on huomautus. Tuottaja saa määräajan markkinointinsa korjaamiseen.

Eviran Oiva-järjestelmä on laajenemassa kaikkiin elintarvikehuoneistoihin, ja sen myötä lainvastainen markkinointi voi merkitä julkisissa tarkastustiedoissa ns. surullista hymiötä.

Kaikilla on tietysti sananvapautensa. Näin ollen yksityishenkilönä ja esimerkiksi henkilökohtaisissa Facebook-päivityksissä tai blogeissa saa kertoa hunajasta, mitä haluaa. Raja on tietysti häilyvä: milloin hunajantuottaja toimii menekinedistämiseksi elintarvikealan toimijana, milloin taas yksityishenkilönä?

SML sai Eviralta huomautuksen nettisivujen hunajan terveysviestinnästä helmikuussa. SML kyseenalaisti Eviran tulkintaa, ja kuluttajaneuvoja Mari Koistinen kirjoitti aiheesta Hunajalla höystettyä -blogiin.

Evira käsitteli palautteen perusteella asiaa uudelleen. Tulkinta ei muuttunut, mutta Evira tarkensi tulkintojaankesäkuisessa kirjeessään SML:lle. Tämän myötä Evira on lisännyt Usein kysyttyihin kysymyksiin esimerkiksi seuraavan kohdan:

"Onko yrityksen sivulta toisen tahon sivuille laitettu internetlinkki kaupallista viestintää?

– Evira katsoo, että yrityksen internetsivuilta toisen tahon internetsivuihin tehtyihin linkkeihin sovelletaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia, jos linkitysten katsotaan olevan kaupallista viestintää. Asia vaatii kuitenkin aina tapauskohtaista tarkastelua: 

  • Mikä on linkityksen tarkoitus? Onko linkityksestä toimijalle hyötyä tuotteen/tuotteiden menekin edistämisessä?
  • Miten kuluttaja ymmärtää linkityksen? Yhdistääkö kuluttaja linkitetyltä sivustolta saatavan tiedon tiettyyn toimijan markkinoimaan tuotteeseen tai sen sisältämään ainesosaan?

Jos jompaankumpaan edellä olevista kysymyksistä vastataan myöntävästi, sovelletaan elintarvikelainsäädäntöä kyseessä olevaan linkittämiseen. Linkkien kautta voi kuluttajalle antaa vain sellaista tietoa, jotka täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset."


Lisätietoja Eviran nettisivuilta tai SML:n kuluttajaneuvojalta Mari Koistiselta (050 382 2428, mari.koistinen(at)hunaja.net)