Kuorma- ja kevytkuorma-autojen ammattiajon kuljettajilta vaaditaan ammattipätevyyskoulutus 10.9. alkaen

25.6.2014 klo 08:00

Syyskuussa astuu voimaan uusi kuljettajien koulutusvelvoite. Kaikki kuorma-autoja ja kevytkuorma-autoja ammattiajossa käyttävät kuljettajat joutuvat hankkimaan ammattipätevyyskoulutuksen. Uusi laki tulee voimaan 10.9.2014.

Käytännössä kaikki C- ja C1-luokan ajokorttiluokan ajoneuvon omaavat joutuvat koulutukseen. Käytettävä kalusto määrittelee, joutuuko koulutukseen. Säännöt koskevat yhtälailla eri toimialoja: hunajantuottajien lisäksi mm. viljelijät, puutarhurit, tukkurit jne. joutuvat koulutukseen.

”Kuljetusliikkeet ovat asiasta hyvin tietoisia, mutta muun alan toimijat eivät niinkään”, kertoo Sakari Kaikkonen Suomen Ammattiliikenneakatemia Oy:ltä. Kouluttautuminen onkin edessä lukemattomissa yrityksissä Suomessa. Koulutus kestää viisi työpäivää.

Vaikka koulutuksella on jo kiire, vielä sen ennättää hankkia, Kaikkonen kertoo. ”Koulutus on hankittava elokuussa, jos ei halua ajon keskeytyksiä ammattiajoon.”

Kaikkonen myös muistuttaa, että ilman asiallista koulutusta ei kannata kuorma-autoilla syyskuun 10. päivä enää lähteä ajamaan: paitsi että se tietää sakkoja, ovat myös vastuuasiat vakavampia, jos ei ole vaadittua koulutusta ja tien päällä sattuu onnettomuus.

Ammattipätevyyskoulutuksia järjestetään ympäri maata. Ne on listattu Trafin nettisivuille.

Ammattipätevyysvaatimuksissa on tulkinnanvaraisia poikkeuksia mm. vähäisestä kuljetuksesta ja päätoimisuudesta. Niistä saat lisätietoa Trafilta.

Laki kuorma-auton kuljettajan pätevyydestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Lisätietoja ja koulutustietoja osoitteessa www.trafi.fi