Karhut ovat tämän hetken suurin uhka Suomen mehiläistaloudelle

10.6.2014

Kuva 1: Suomen Mehiläishoitajain Liitolle ilmoitettujen karhuvahinkojen tilanne kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Vuoden 2013 vahingot ovat keltaisella (72 pesää 19 tarhaajalla), ja vuoden 2014 vahingot ovat punaisella (137 pesää 29 tarhaajalla).
Kuva 1: Suomen Mehiläishoitajain Liitolle ilmoitettujen karhuvahinkojen tilanne kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Vuoden 2013 vahingot ovat keltaisella (72 pesää 19 tarhaajalla), ja vuoden 2014 vahingot ovat punaisella (137 pesää 29 tarhaajalla).

Karhut ovat tällä hetkellä mehiläishoidon suurin ja vaarallisin ongelma. Tänä keväänä karhut ovat olleet ennätysaktiivisia: Suomen Mehiläishoitajain Liiton tietoon on tullut tämän kevään aikana ilmoitus jo 137 pesän tuhoamisesta. Viime vuonna karhut tuhosivat yhteensä 170 pesää.

 

1. Mehiläistarhoilla tapahtuvia karhuvahinkoja on vähennettävä

Karhuissa on yksilöitä, jotka tekevät vahinkoa mehiläistarhoilla muita herkemmin ja toistuvasti. Vahinkokarhut liikkuvat pesien läheisyydessä ja ovat työturvallisuusriski mehiläistarhaajille, ja samalla riski myös kaikille häirikkökarhun alueella asuville ja liikkuville. Hunajan makuun päästyään karhu ei pelkää edes pesien välittömässä läheisyydessä olevaa ihmisasutusta.

Osa mehiläistarhaajista ei jaksa karhujen aiheuttamaa lisätyötä ja kustannuksia tai petojen läheisyyden aiheuttamaa pelkoa vaan lopettaa mehiläishoidon. Tarhaajan lopettaessa vähenee myös alueen pölyttäjien määrä huomattavasti. Jokainen mehiläistarhaaja on yhteiskunnallemme kuusi kertaa arvokkaampi maatalouden pölytyspalvelun tuottajana kuin hunajan tuottajana.

SML ry vaatii seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää karhujen mehiläispesille aiheuttamia vahinkoja:

  1. Vahinkokarhujen poistolupamenettelyä on nopeutettava.
  2. Poliisille on annettava lisävaltuuksia vahinkokarhujen poistoon lisäämällä poliisien toimivaltaoikeuksia.
  3. Metsästysajan karhulupia on kohdennettava erityisesti vahinkoalueille. Lupia ei saa vähentää mehiläishoidon kustannuksella.
  4. Vahinkokarhu on voitava poistaa häkkipyynnin avulla, jolloin poistaminen kohdistuu varmasti oikeaan yksilöön.
  5. Suoja-aitoja ja niiden virtalähteitä on kehitettävä siten, että ne pysyvät toimintakuntoisina koko kauden ilman kauden aikaisia huoltotoimenpiteitä.
  6. Hunajan käyttö luonnonvaraisten karhujen houkuttimena on kiellettävä lainsäädännöllä.
  7. Värikuulien käyttö petojen karkottamisen yhteydessä on kiellettävä, koska se tekee karhusta vihaisen eikä estä pesätuhoja.
  8. Karhukannan hoitosuunnitelma on päivitettävä.

 

2. Karhuvahingot on korvattava täysimääräisesti mehiläistarhaajille

Vahinkokarhut aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia mehiläistarhaajille. Jokaisen pesän menetys maksaa tarhaajalle 350,00 – 1.200,00 euroa riippuen siitä, mihin aikaan vuodesta vahinko tapahtuu. Lisäksi jokaisen vahingon kustannus tarhaajalle on noin 100,00 euroa ylimääräisinä kuluina.

Yhden mehiläistarhan suojaaminen karhuaidalla maksaa tarhaajalle noin 110,00 euroa vuodessa. Kun 250 pesän mehiläistarhaaja suojaa kaikki tarhansa, kustannukset ovat noin 3.700,00 euroa vuodessa.

  1. SML ry vaatii ennaltaehkäisemisestä aiheutuvien kustannusten täysimääräistä korvaamista.
  2. SML ry vaatii karhujen aiheuttamien vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Helsingissä 10. päivänä kesäkuuta 2014

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry

 

JANNE LEIMI                                                                 HEIKKI VARTIAINEN

Janne Leimi                                                                     Heikki Vartiainen

puheenjohtaja                                                                  toiminnanjohtaja