Viljelijän ja tarhaajan kannattaa keskustella torjunta-aineista ja mehiläisistä ennen kesän kiireitä

3.4.2014

Monen viljelijän peltoja pölyttää ensi kesänä mehiläiset. Mehiläispesän tuominen hyvälle satokasvialueelle on sekä viljelijälle ja tarhaajalle etu, ja mehiläisistä kannattaa pitää hyvä huoli. Varmistaakseen runsas pölytys, mehiläistarhaajan ja viljelijän olisi hyvä keskustella mehiläispesän toiminnasta ja viljelytoimenpiteiden vaikutuksista mehiläisiin hyvissä ajoin ennen kesän kiireitä.

Keskustelkaa mm. kesällä käytettävistä kasvinsuojeluaineista ja mehiläisten elintavoista. Ruiskutukset tulee tehdä aina mehiläisten lentoajan ulkopuolella (yöllä) eikä koskaan tule ruiskuttaa kukkivaa kasvustoa. Käykää siis läpi mehiläisen vuorokausirytmiä, ravintokasveja ym.

Mehiläiset ovat erikoislaatuisia eläimiä ja pesän toiminta on usein viljelijälle vierasta. Monet tarhaajalle päivänselvät asiat voivat olla viljelijälle uutta. Esimerkiksi jaokkeen teko, eli pesän jakaminen kahdeksi pesäksi, on monelle viljelijälle tuntematon asia.

Viljelijän tulee noudattaa kasvinsuojeluaineiden ohjeita

Kasvinsuojeluaineissa on pakkausmerkinnät, joita viljelijän tulee ehdottomasti noudattaa. Pakkausmerkintöjen noudattaminen on tärkeää ympäristön ja viljelijän turvallisuuden turvaamiseksi.

Tukesilta ohjeistetaan, että kasvinsuojeluaineiden myyntipäällystekstit on hyväksytty kunkin valmisteen hyväksymisen yhteydessä ja ne on tarkoitettu noudatettaviksi juuri sellaisina kuin ne on pakkaukseen kirjoitettu. Rajoitusten noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista kasvinsuojeluaineita koskevan lain nojalla.

Tukes tarkistaa rajoituksia aika ajoin. Käyttäjän tulisi ennen käyttöä varmistaa ajantasaiset rajoitukset kasvinsuojeluainerekisteristä sekä tiedottaa mehiläistarhaajaa tulevista ruiskutuksista.

Katso ainekohtaiset rajoitukset ja ohjeet Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä:

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

Lisätietoa mehiläisten pölytyspalvelusta:

http://www.mehilaishoitajat.fi/polytyspalvelu/

Lisätietoja:

Tuula Lehtonen

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry

tiedottaja, tutkimuskoordinaattori

040 506 3202

tuula.lehtonen@hunaja.net

www.mehiläishoitajat.fi