Kuittipakko ei koske torimyyntiä ja alle 8 500 euron liikevaihtoa

5.3.2014

Kuitintantovelvoite ei koske ulkotiloissa, kuten torilla, tapahtuvaa myyntiä.
Kuitintantovelvoite ei koske ulkotiloissa, kuten torilla, tapahtuvaa myyntiä.

Vuoden alusta astui voimaan ns. kuittipakko, joka koskee yli 8 500 euron liikevaihtoa pyörittäviä yrityksiä. Kuittia on pakko tarjota asiakkaille, jos myynti tapahtuu muualla kuin ulkotiloissa. Kuittivihko on pienyrittäjälle usein helpoin tapa.

Laki kuitinantovelvollisuudesta sisältää useita harmaita alueita. Tätä mieltä on Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön toiminnanjohtaja Ari Kallas. ”Lasketaanko esimerkiksi ravit tai Farmari-näyttely ulkotapahtumaksi, jossa lakia ei sovelleta? Varmasti syntyy tilanteita, joissa tulkintoja haetaan eri oikeusasteissa.”

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on ollut kuultavana lain valmisteluissa. Näin torikauppa välttyi kuittipakolta, mutta silti lakiin liittyy ongelmia myyjän kannalta. Järjestö on pyytänyt viranomaisilta lausuntoa siitä, mikä on riittävä kuitintarjoaminen esimerkiksi tilapäisissä sisätapahtumissa.

Sähköinenkin kuitti kelpaa

Kallaksen mielestä pienellä myyjällä on kaksi tapaa kuitin kirjoittamiseen. ”Ensimmäinen on sellainen maksupääte, josta saa kirjoitettua kuitin. Toinen on esipainettu kuittivihko. Kun siitä löytyy tiedot elinkeinoharjoittajasta, niin esimerkiksi tuotetiedot ja päivämäärä sekä maksun määrä on suhteellisen helppo täydentää myynnin yhteydessä.”

Nykyisin on tarjolla varsin helppokäyttöisiä sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat mm. korttimaksut. Ne ovat kuitenkin maksullisia.

Tulevaisuus näyttää sen, haluavatko kuluttajat kuitteja esimerkiksi myyjäisissä. On oletettavaa, että suuri osa ei halua kuittia hunajaostoksista. Silti kuittia on muistettava tarjota. Kuitin voi antaa ostotapahtuman yhteydessä myös sähköisessä muodossa eli esimerkiksi lähettää asiakkaan sähköpostiin.

Ei kuitteja maatalouden sivutuloista

Ylitarkastaja Liisi Peltokorpi Verohallinnosta muistuttaa, että maatalouden harjoittamisen yhteydessä kuitinantovelvoite ei välttämättä toteudu.
”Mehiläisten kasvatus ja hunajan myynti voi maatalouden yhteydessä suppeasti harjoitettuna olla maatalouden sivutuloa, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan. Silloin kuittia ei tarvitse antaa.”

Lakia ei sovelleta myöskään automaateista tapahtuvaan myyntiin. Tämä tarkoittaa siis myös erilaisia hunajan itsepalvelumyyntipisteitä.
Kuitinantovelvoitetta ei voi kiertää esimerkiksi asettamalla myyntipisteeseen lapun, jossa lukisi ”Annamme kuitin: jos et sitä tarvitse, niin mainitse asia.” Myyjän on annettava kuitti automaattisesti.
Kevään aikana Vero- ja Poliisihallinto ryhtyvät tarkkailemaan lain noudattamista. Laiminlyöntimaksu on 300–1000 euroa.  ”Laiminlyöntimaksuja määrättäessä otetaan huomioon yritystoiminnan laatu ja laajuus sekä virheen laatu ja toistuvuus”, Peltokorpi sanoo.

Kuitissa on oltava:

1) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
2) kuitin antamispäivä
3) kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
4) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelun laji
5) tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Lisätietoja Vero.fi -sivuilta