Kannattavuuskirjanpito

MS Excel -tiedostoKannattavuuslaskuri 6-9-2017.xlsx (31 kB)
Kannattavuuslaskuri, sen avulla on helppo arvioida oman hunajan tuotannon kannattavuutta.
MS Word -tiedostoKannattavuuslaskuri ohje 6-9-2017.docx (16 kB)
Kannattavuuslaskurin käyttöohje
PDF-tiedostoMTT_kannattavuuskirjanpito.pdf (1.1 MB)
PDF-tiedostoMTT_Taloustohtori.pdf (1.2 MB)

 

Mehiläistarhauksen kannattavuuskirjanpidossa seurataan mehiläistarhauksen kannattavuutta ja tilan talouden kehitystä tilan kirjanpitoaineiston perusteella. Kirjanpitoaineisto sisältää tietoja mehiläistilan tuloista ja menoista sekä tuntikirjanpitoaineistoa.

Kannattavuuskirjanpito tehdään yhteistyössä SML:n ja Luonnonvarakeskuksen laskentatoimen kanssa. Luonnonvarakeskus koostaa kannattavuusseurannasta jatkuvaa aikasarjaa.

Kannattavuusseurannan perimmäisenä tarkoituksena on kehittää mehiläistarhauksen tehokkuutta, tuottavuutta ja suunnitelmallisuutta. Kannattavuuskirjanpidossa mukana oleva saa tarkan analyysin omasta mehiläistarhauksestaan. Sen perusteella tarhaaja pystyy helpoimmin selvittämään oman tarhauksensa mahdolliset ongelmakohdat ja kohdentamaan toimenpiteet juuri oikeisiin kohtiin. Luonnonvarakeskus kokoaa kaikista kirjanpitotarhaajista yhteenvedon koko alan hyödynnettäväksi.

Mitä kirjanpito vaatii tarhaajalta?

Kirjanpidossa mukana olevan mehiläistarhaajan tehtävänä on kirjata ylös tarhaustoimintaan käytetty työaika eli työtunnit. Muu kannattavuuskirjanpidossa tarvittava tieto saadaan veroilmoituksessa käytettyjen tietojen perusteella tai kirjanpitoaineiston perusteella.

SML tarjoaa kirjanpitotarhaajille yksilöityä opastusta ja opetusta. Liitto käy kannattavuuskirjanpidon läpi yhdessä tarhaajan kanssa aluksi kaksi kertaa vuodessa sekä tarjoaa jatkuvan tukiverkon. Ensimmäisellä käyntikerralla tehdään tila- ja kalustoluettelo mehiläistalouteen käytettyjen tilojen, koneiden ja kaluston osalta. Sen jälkeen kerätään tiedot kerran vuodessa.

Huom! Yksittäisten tarhaajien antamat tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä välitetä muille osapuolille. MTT koostaa tiedoista aikasarjaa, jossa ei näy yksittäisen tarhaajan henkilökohtaisia tietoja.

Ilmoittaudu mukaan

Etsimme joukkoon mukaan uusia kannattavuuskirjanpitotarhaajia. Mukana olevilta edellytämme, että pesiä on yli 15 tai ainakin, että tavoitteena on yli 15 pesän tarhaus. Mikäli olet kiinnostunut kannattavuuskirjanpidosta, ota yhteyttä Eeva-Liisa Korpelaan (040 506 3202/ eeva-liisa.korpela@hunaja.net).